Support
www.tshirtlism.com
099-535-6694 , 095-998-9961
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ประเภทสีสกรีนเสื้อ

วันที่: 03-03-2013

ประเภทและคุณสมบัติของสีสกรีน


 

สีสกรีน แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ตามลักษณะหัวเชื้อ ได้แก่ หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ หมึกพิมพ์เชื้อน้ำมัน และหมึกพิมพ์เชื้อพลาสติก


 

1.หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ(water base screen ink) คือหมึกพิมพ์ที่อาศัยน้ำเป็นตัวทำละลายเนื่้อสีและแป้งพิมพ์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน จะสามารถแบ่งประเภทย่อยออกได้ อีก 4 ประเภทตามลักษณะของแป้งที่นำมาใช้ผสมสีดังต่อไปนี้


 

1.1 สีจม จะเป็นสีที่มีเนื้อสีละเอียด สามารถซึมผ่านลงไปยังเส้นใยผ้า และเนื้อสีจะมีความโปร่งใส เมื่อนำไปสกรีนลงบนเสื้อยืด พื้นผิวสัมผัสจะมีความกลมกลืนเรียบเป็นเนื้อเดียวกับผ้า จากคุณลักษณะดังกล่าวทำให้เหมาะกับการสกรีนลงเสื้อยืดสีอ่อน เช่น เสื้อยืดสีขาว เสื้อยืดสีชมพู เสื้อยืดสีฟ้า เสื้อยืดสีเหลือง เสื้อยืดสีเทาท้อปดราย ไม่ว่าจะเป็นคอกลมหรือคอวี เป็นต้น


 

1.2 สีลอย จะเป็นสีที่มีเนื้อสีละเอียดน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสีจม ทำให้เนื้อสีเกาะอยู่บนเส้นใยของผ้า ไม่จมลงในเส้นใยผ้า เนื้อสีมีความทึบแสง เมื่อนำไปสกรีนลงบนเสื้อยืด พื้นผิวสัมผัสจะมีความนูนขึ้นมาจากตัวเนื้อผ้า และเมื่อลองดึงหรือยืดเสื้อออก จะสังเกตุเห็นเนื้อสีที่แยกออกจากกัน และจากคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้สีประเภทนี้เหมาะแก่การนำไปสกรีนบนเสื้อยืดสีเข้ม โดยนิยมนำไปสกรีนเป็นพื้นสีขาว เพื่อให้สีเข้มที่จะลงตามมีความสวยเด่นชัดมากขึ้น แต่มีข้อเสียตรงที่สีลอยจะแห้งเร็วและทำให้บล็อกสกรีนตันได้ง่าย


 

1.3 สียาง จะเป็นสีที่มีเนื้อสีที่มีความละเอียดน้อย ทำให้เนื้อสีเกาะอยู่บนเส้นใยของผ้า ไม่จมลงในเส้นใยผ้าเช่นเดียวกัน แต่จะมีความยืดหยุ่นสูงและมีความเงา ให้สีที่สด เมื่อนำไปสกรีนลงบนเสื้อยืด พื้นผิวสัมผัสจะมีความนูนขึ้นมาจากตัวเนื้อผ้าเช่นเดียวกับสีลอย แต่เมื่อลองดึงหรือยืดเสื้อออก จะสังเกตุเห็นเนื้อสียืดออกตามเนื้อผ้า และเนื่องจากตัวสีมีความทึบแสงจึงสามารถสกีนลงเสื้อสีเข้มหรือสีอ่อนได้เลย โดยไม่ต้องรองพื้นสีขาวก่อน


 

1.4 สีนูนในหมึก จะเป็นสีที่ในหมึกพิมพ์จะผสมสารที่ทำให้เกิดการฟูของเนื้อสี เมื่อนำไปอบด้วยความร้อนหลังจากทำการสกรีนแล้ว จะทำให้ลวดลายมีความหนานูนขึ้นมา เหมือนเป็นสามมิติ


 

2.หมึกพิมพ์เชื้อน้ำมัน (oil base screen ink)คือหมึกพิมพ์ที่ผสมและล้างด้วยน้ำมัน จะอาศัยน้ำมันเป็นตัวทำละลาย เหมาะสำหรับงานพิมพ์ป้าย พิมพ์ลงกระดาษ ไม้ แก้ว และเหล็ก


 

3.หมึกพิมพ์เชื้อพลาสติก (plastic base screen ink)คือหมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันผสม เหมาะสำหรับงานพิมพ์ลงพลาสติกทุกชนิด